Lezing van Kees Rooke: Uurhoek- en vragenastrologie in de praktijk
In deze lezing staan uurhoeken en vragenhoroscopen centraal. Elke horoscoop is een uurhoek, maar niet elke uurhoek is een vragenhoroscoop! Een vragenhoroscoop is een horoscoop van het moment waarop de astroloog een specifieke vraag van een cliënt  ontvangt (of zelf stelt). Voor de duiding van een vragenhoroscoop gelden een aantal specifieke regels, welke afwijken van de duiding van een geboortehoroscoop. Die speciale regels werden in de achttiende eeuw opgetekend in het standaardwerk Christian Astrology van de Engelse astroloog  William Lilly. Lilly was in zijn tijd vooral bekend om zijn voorspellingen met vragenhoroscopen die hij voor zijn cliënten trok. Hij veroorzaakte heel wat opschudding toen hij de Grote Brand van Londen van 1666 voorspelde, veertien jaar vóór die plaatsgreep. In de lezing zal deze fascinerende vorm van astrologie uitgebreid worden besproken.

 In de workshop zal dieper worden ingegaan op specifieke onderwerpen van de uurhoek- en vragenastrologie waarbij de aanwezigen aan het werk worden gezet. Die kunnen ook vragen stellen over een specifiek onderwerp of over een uurhoek of vragenhoroscoop welke ter bespreking kan worden meegenomen. Er zal ook nader worden ingegaan op een specifiek aandachtsgebied in de uurhoek- en vragenastrologie zoals electies, de consulthoroscoop en verfijningen in de duiding zoals klassieke of moderne heersers en huizensystemen. 

Kees Rooke (Utrecht, 5 maart 1957) werd al gauw bekend met het fenomeen astrologie: zijn vader was een actief astrologiebeoefenaar. Al snel nadat hij de astrologie was gaan bestuderen werd hij aangetrokken door de uurhoek- en vragenastrologie waarin hij zich gaandeweg gespecialiseerd heeft. Hij werkt niet alleen met de klassieke planeten maar betrekt ook de transsaturnale planeten Uranus, Neptunus en Pluto  bij de duiding. Kees heeft onder andere deel uitgemaakt van het bestuur van AstroKring in Den Haag en het NGPA (thans AVN geheten).

 

Lezing van Wilma van der Horst: De aspecten van de quintielreeks: tekens van Venus, Eris of Lucifer?
Als we de vierkanten en opposities in onze horoscoop weten te hanteren en te waarderen, zullen we dan een stap verder gaan? Wat als we de cirkel door vijf delen en ook Eris in het plaatje meenemen? Wat als vijf planeten in een horoscoop dan een vijfpuntige ster, een pentagram, vormen?

Quintiel-, biquintiel- en sesquiquintielaspecten (respectievelijk 72, 144 en 108 graden) zijn mineure aspecten, maar er zit veel kracht in verborgen, verbonden met mystiek, speciale kwaliteiten en een grote verantwoordelijkheid. De betekenis wordt op basis van het getal vijf samen met de rol van Venus en een blik op Eris, toegelicht.

Dat het astrologisch makkelijker is om het verleden te verklaren dan de toekomst te voorspellen, blijkt uit de radix van een man die tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw aan de macht was en de wereld op zijn grondvesten deed trillen. Zijn horoscoop komt aan bod en ondanks dat deze door menig astroloog is geduid, ontstaat door toevoeging van de deze aspecten en de huidige astrologische kennis een heel ander beeld.

In de workshop kunnen de deelnemers zelf aan de hand van tabellen hun eigen quintielaspecten snel ontdekken en worden handvatten gegeven om deze op persoonlijk niveau te duiden. 

Wilma van der Horst (Vissen, 1958) heeft in Stein (Limburg) een kleinschalige praktijk in astrologie en geeft cursussen astrologie voor beginners en gevorderden. In 1985 kwam astrologie op haar pad en het heeft haar sindsdien nooit meer losgelaten. Ze heeft het diploma ‘Psycho-Sociaal Werkende’ en is werkzaam geweest als re-integratiecoach. In 2024 publiceerde ze haar boek De aspecten van de Quintielreeks. Tekens van Venus, Eris of Lucifer?

Meer informatie over Wilma en haar nieuwe boek over dit onderwerp staat op: https://mgl.mijnbestseller.nl/wilmavanderhorst

Lezing van Jan Tennebroek: over Cheiron, mensenfluisteraar
Zoals de titel van de presentatie al aangeeft, heeft deze centaur een bijzondere boodschap voor ons. Of misschien wel meer dan dat… Zelf ben ik hem tegengekomen in mijn zoektocht naar de betekenis van ‘Heimarmene’, wat in de Griekse mythologie is verbonden met ‘het lot’ en voor mij meer de betekenis van ‘werking’ heeft van al dat is. Wellicht komen we zo meer te weten over de zin van dit leven en wellicht vele levens meer. Peter Delahay noemde Cheiron ‘scharnier van het lot’.

Wie of wat is Cheiron, waar staat hij voor en hoe krijgt hij betekenis voor ons in relatie tot de horoscoop? Vanuit verschillende invalshoeken zullen we trachten hier meer inzicht en gevoel bij te krijgen, opdat we zijn werking wellicht kunnen leren ervaren en herkennen. Je zult merken dat het onze beste vriend is, altijd aanwezig om ons bij te staan op onze weg naar huis.

In de workshop zullen we daartoe enkele benaderingswijzen toepassen aan de hand van je geboortehoroscoop.

Over Jan Tennebroek: tijdens zijn universitaire opleiding bouwkunde in Delft werd Jan geraakt door het begrip Genius Loci ofwel ‘geest van de plaats’. Vrij snel leidde deze fascinatie -door het bestaan ervan zelf te ervaren tijdens een excursie naar de landschappen van Capability Brown- tot meer diepgravend onderzoek en via het werk van Jung volgde zijn onderzoek diverse esoterische stromingen om uiteindelijk uit te komen bij de astrologie; de moeder van alle wetenschappen. “Zo ben ik al weer jaren bezig en ontdek ik telkens weer hoe onuitputtend deze wetenschap van de kosmos is”, zegt hij.

Lezing van Menno Noordervliet: De cyclus van de  maanfase als uitgangspunt voor een diepere benadering van de horoscoopuitlegen
De maanfasen, bijvoorbeeld  de Nieuwe Maan en Volle Maan, hebben natuurlijk hun eigen betekenis op het persoonlijke niveau. Maar zij geven ons ook inzicht in de cycli van alle andere planeten. Een horoscoop duiden zonder ingaande en uitgaande aspecten is mijns inziens niet goed mogelijk. Daarnaast komt ook de prenatale Nieuwe Maan aan bod.

De gang van de progressieve Maan en Zon door de horoscoop zijn heel goed te gebruiken om meer inzicht te krijgen over de unieke werking van het Knopenkruis en de Zwarte lichten. Dat gaat vooral over onze biografie op het ziels- en bestemmingsniveau. Het is belangrijk om te ontdekken hoe die metafysische punten in jouw radix of die van je client werken. Een  standaardverhaaltje over bijvoorbeeld de Zwarte Maan werkt meestal niet. Wat doet bijvoorbeeld een progressieve Nieuwe Maan op jouw radix-Zwarte Maan? We gaan hiermee aan het werk, ook in de workshop: neem je horoscoop, met de zwarte lichten daarin, mee. Ook al werk je misschiet niet met de zwarte lichten.

Menno Noordervliet: Gelijktijdig met mijn studie Psychologie aan de UvA in de zestiger en zeventiger jaren volgde ik in het meditatiecentrum de Kosmos lezingen van Mellie Uyldert en George Bode. Ik heb 30 jaar gewerkt in de gezondheidszorg en geef astrologie-consulten sinds 1974. Verder ben ik 25 jaar verbonden als freelance-astroloog bij managementbureau De Ark in Hoogsoeren en Frankrijk. Momenteel werk ik samen met een corporate coach. Het opleiden van astrologen benader ik als een inwijdingsweg.

Meer informatie staat op: http://www.noordervliet.com

 

Sol W. Jonassen: Life and Death from an evolutionary perspective: the birth chart meets the death chart 

 

Workshop: How to make chart speak: Chart interpretation, the art of synthesizing and translating the astrological birth chartast lives in astrology
 

Sol W Jonassen has been working professionally with astrology since 1999 and during this time she has presented at most of the major conferences like OPA, Norwac, AA in England, ISAR in Serbia, in India, River of Stars in Hawaii, Costa Rica and Turkey. She also hosted Polaris Astrology in the years between 2012-2017 and has worked internationally as a teacher for many years. She writes for a magazine in Norway and sees clients either through Zoom or in her office in Bergen, Norway.

Additionally she has a SoulFlow degree, a transpersonal approach to therapy, and is a certified Mindfullness teacher. As an avid yogini you will find her most of the time on her way to some of yoga class.

Her website is www.sol-with.com and you can also find her at Polarisatrology on IG.

Lezing van Liz Hathway2025: Een jaar vol verschuivingen
In deze lezing, neemt Liz een duik in de astrologie van 2025, een jaar waarin Saturnus en Neptunus net niet in Ram conjunct staan en Uranus het teken Tweelingen binnengaat. Met de verkiezingen in de VS gehouden daags voor Oldenzaal… genoeg stof om over na te denken.

Workshop: Het maken van een astrologisch altaar
Hoe kan astrologie in een huiselijke omgeving worden gebruikt om een ​​beetje magie in ons dagelijks leven te brengen? Hoe wordt een ruimte heilig en hoe kunnen we deze heilige ruimte gebruiken om ons begrip van de geboortehoroscoop te verdiepen? In deze workshop zal het concept van de heilige ruimte worden overwogen en zal het maken van een persoonlijk huiselijk altaar een centrale rol spelen.

 Liz Hathway MA Cultural Astronomy & Astrology, DFAstrolS, Qualified Horary Craftswoman (Frawley school). Meer informatie over Liz Hathway staat op: https://www.lizhathwayastrology.nl/