Voor deelnemers aan het hele congres, we nemen de lezingen ook op en deze opnamen zullen tot eind november beschikbaar zijn om terug te kijken.

Online lezing van Sandra Jansen- van Galen: Huizen als dynamisch perspectief en manifestatie voor de Ziel

Een nieuw mensenras, vol perspectieven om de vertaalslag vanuit de blauwdruk nóg voller te maken, nodigt steeds weer uit om psychologische astrologische systemen te ontplooien. Completer vanuit het manifestatieverlangen van de ziel.
Dit zijn ook de signalen van de jongere generaties en hun ontwikkeld wakker- en bewust-zijn. Steeds weer ervaart Sandra vanuit de praktijk en haar werk met kinderen en jongeren, het grote verlangen van hen, om dát natuurlijke deel opnieuw te integreren wat zij missen. De vertaalslag naar de diepte en de diepere lagen in henzelf te ont-dekken.
Kortom, er dient zich naast de diversiteit van astrologische technieken steeds weer een nieuwe en zeer interessante dimensie aan. Hiermee te zijn beland in de 5e dimensie, de inhoud van het bewustzijn. De radix als een zeer waardevol systeem blijft ten grondslag voor het bewustzijn van de mens en wordt steeds meer in de gelegenheid gesteld om in plaats van te overleven, te gaan leven.

Tijdens deze lezing zal Sandra je uitnodigen om het huizensysteem niet vanuit de ratio maar vanuit je helder weten te ervaren. Waarom neemt je ziel je bijvoorbeeld via jouw specifieke huizenbezetting van de radix mee, wat kom je daar tegen en wat/hoe wil je ziel samen met jou de levenservaringen opdoen. Meer informatie staat op: www.sandrajansenvangalen.com

Online lezing van Luc Helderweirdt: De Zwarte lichten in kinderhoroscopen
Een kinderhoroscoop kan niet geduid worden zoals een radix voor een volwassene. Zo ook dienen de Zwarte Lichten geduid te worden in functie van het groeiproces van het kind. We besteden aandacht aan de gaven, talenten (Zwarte Maan – Zuidknoop – Beest), maar ook aan de conditioneringen die het kind kan ervaren (Priapus). Eveneens worden de Noordknoop – Draak – Zwarte Zon en Diamant geduid in functie van de ontwikkeling van het kind.
Veel ouders zijn niet op de hoogte van de gaven van hun kind en zijn zich ook niet bewust van de conditioneringen waarmee zij hun kind beperken of afremmen. Op de hoogte zijn van deze gegevens draagt enorm bij tot een goede begeleiding.
Wat de workshop betreft, kunnen de deelnemers een radix van een eigen kind of kleinkind meebrengen, eventueel de eigen horoscoop. De Zwarte Lichten worden toegelicht als ook de duiding van de belangrijkste zaken die op dat ogenblik naar voren komen. Wat in de lezing in theorie gezien werd, wordt in de praktijk gebracht tijdens de workshop.

Luc Helderweirdt zag het levenslicht op 19 december 1956 te Sint-Amandsberg (Gent). Hij studeerde in 1976 af als regent wiskunde – fysica – economie. Dit beroep oefende hij 40 jaar uit en ging 4 jaar geleden op vervroegd pensioen, vanaf 1 januari 2017 definitief.
Van 1988 tot 1997 was hij actief als scheidsrechter in Hogere Afdelingen voetbal in België. Door een zware knieblessure werd hij gedwongen afscheid te nemen van de arbitrage. Het was in die periode (1997-1998) dat hij kennis maakte met astrologie die hij tot op heden nog altijd bestudeerd. In 2014 werd hij lid van de Vlaamse Astrologische Kerngroep (VAK) te Schilde. Via het lesgeven en astrologische consulten, heeft hij heel wat ervaringen kunnen opdoen met kinderen.

Online lezing van Joyce Hoen: Medische astrologie: Mars en het Reckewegsysteem

De natuurgeneeskundige arts Reckeweg deelde ziekte in fasen in, die ongelooflijk goed overeenkomen met de chronologie van de planeten in de astrologie. In de lezing wordt vooral de fase die door Mars beheerst wordt besproken, omdat deze planeet sterk ondergewaardeerd wordt bij het kijken naar medische aandoeningen, en deze laatste van allerlei soort: van lichte klachten zoals koorts en ontsteking, tot en met zwaardere zoals zelfs kanker toe.

Workshop: Mars in je eigen horoscoop
In de workshop zullen we het specifieker hebben over aandoeningen die Mars beinvloedt en vanuit jouw horoscoop bekijken hoe je Mars dan het beste aan kunt wenden ter preventie van ziekte. Hoe zou iemand die last heeft van galklachten bijvoorbeeld met Mars in Vissen in de radix om kunnen gaan om die galklachten te verminderen? Neem je horoscoop dus in ieder geval mee.

Joyce Hoen schreef het boek Medische Astrologie voor niet-medische astrologen, nadat ze er jaren les in had gegeven op de Akademie voor natuurgeneeskunde in Meppel. Ze heeft een praktijk aan huis en geeft samen met twee andere docenten een emailopleiding astrologie. Haar website: www.astrologie.ws

Online lezing van Faye Blake: Wat is mijn roeping? Werk en beroep in de horoscoop

Vroeger meende men dat het beroep voortkwam uit een goddelijke opdracht: het ‘Geroepen Zijn’ door God. De Kerk had hierin een adviserende functie, een taak die later werd overgenomen door school en/of de ouders. Inmiddels is er een hoop veranderd: autoriteiten losgelaten, een eindeloze keuzevrijheid ontstaan… wat een beroepskeuze niet eenvoudiger maakt. Astrologie kan helpen om de juiste carrière te vinden. Met gebruik van een horoscoop zal Faye uitleggen: Waar liggen iemands unieke talenten? Waar ligt zijn hart? Wat wil iemand écht? En hoe filter je dat snel en gemakkelijk uit de horoscoop? Het eindresultaat van loopbaansessies met Faye is een praktisch ‘carrièreprofiel’ dat helpt om verder te gaan met je echte roeping.

Workshop
Wij gaan aan de slag met je eigen horoscoop, op zoek naar je talenten en waar je hart ligt. Faye zal ook laten zien wat belangrijk is als je jezelf wilt profileren als astroloog. Wat is jouw persoonlijk ‘brand’? Dit is ook belangrijk als je een cv wil maken of een tekst wilt schrijven voor Facebook of LinkedIn? Wij gaan hier ook oefenen met sleutelwoorden. Waar voel je je bij thuis? Als er tijd is, gaan wij het hier ook over hebben. Neem je horoscoop mee: liefst met Koch-huizen.

Faye Blake-Cossar  www.fayeblake.nl
Sinds 1986 voert Faye een praktijk in Amsterdam. Zij geeft lezingen in binnen- en buitenland en spreekt op congressen. In haar school, de Amsterdam School of Astrology, verzorgt zij workshops, webinars en apprenticeships.
Haar opleiding heeft zij gevolgd in Nieuw Zeeland en Engeland. In 2004 heeft zij haar Master of Arts (Cultural Astronomy and Astrology) gehaald bij Bath Spa University College. Haar boek Vocational Astrology: Finding the right Career Direction verscheen in 2012. Voor meer informatie  over haar school zie www.asastrology.nl  

Online lezing van Melanie Reinhart (Engeland): Chariklo – Wife of Chiron via videoverbinding

Since 1992, many celestial objects similar to Chiron have been discovered, now officially classified as ‘Centaurs’. Chariklo was discovered on February 15th 1998, one day before a conjunction of Jupiter and Uranus in Aquarius! She is the largest Centaur so far, with the most stable orbit. Chariklo is currently in Capricorn, accompanying the powerful conjunctions through 2019-2020. We study the chart of her discovery, looking for ‘who she is’ and what she brings to the horoscope. Ephemeris material will be provided.

Workshop: You, Me and the Waterbearer
Saturn and Jupiter will soon enter Aquarius to conjunct on December 20th 2020, at 0°46’ Aquarius, followed by the Centaur Chariklo (2021) and Pluto (2022). We explore the sign of Aquarius in a contemplative way, considering especially its planetary rulers – traditional (Saturn), modern (Uranus) and esoteric (Jupiter) – to see what new story they tell us about our own horoscope. As the orbit of Chiron crosses the pathway of Saturn, and almost reaches the pathway of Uranus, where it is now, we consider the role and meaning of Chiron in this celestial genealogy. A guided imagery process will also be offered.

Melanie Reinhart is a patron of the Faculty of Astrological Studies in the UK, and a prize-winning holder of their Diploma. Astrology has been central to Melanie’s life since 1959, as a professional since 1975, offering consultations, writing and teaching internationally. She frequently presents original material on new celestial objects, notably the Centaurs. Books: ‘Chiron and the Healing Journey’, ‘Saturn, Chiron and the Centaurs’, and ‘Incarnation’. Website: www.melaniereinhart.com

Online lezing van Bettina Reijn (Nederland): Pluto, planeet van de tijdgeest

Als we Pluto volgen in zijn omloop door de dierenriem, dan zien we verschuivingen ontstaan op allerlei gebieden. Opkomende trends, veranderingen en ontwikkelingen in de wereld spiegelen de heersende tijdgeest. Wat zijn generatie-invloeden, wat brengen de verschillende Pluto generaties mee en waar staan we nu? Dit zijn de onderwerpen die in deze lezing aan bod komen. De tijdgeest achter de veranderende werkelijkheid duiden laat onmiskenbaar de rode draad zien in de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn.
Aansluitend op de actualiteit van de gebeurtenissen kijken we naar de onderlinge conjuncties van Pluto, Saturnus en Jupiter in 2020 en welke bewegingen deze met zich meegebracht hebben. Tenslotte dan een doorkijkje naar de komende periode en naar de nieuwe tijd: Pluto in Waterman van 2024/25 tot 2043/44.

Workshop: Pluto, onomkeerbare processen, transformatie en de huidige tijd
In deze workshop onderzoeken we in welke rol de verschillende generaties deelnemen aan de gebeurtenissen van het laatste jaar. Op welke manier ben je betrokken bij het collectieve proces dat zich voltrekt sinds Pluto in Steenbok is gaan lopen. Belangrijke paradigma’s verschuiven, vele processen maken een crisis door. Wat zijn nieuwe paradigma’s, op welke gebieden kunnen we daar al iets van zien? Wat zijn de rode draden in de ontwikkeling van ons bewustzijn in deze tijd en hoe zijn we zelf aangesloten op nieuwe ontwikkelingen.

Over Bettina Reijn: Astrologie: een vak waar je nooit klaar mee bent: daar hou ik van.

Naast de studie klinische psychologie en vervolgens parapsychologie hield ik me intensief bezig met astrologie. Na 3 jaar toegepaste astrologie gegeven te hebben aan de bijscholing van de sociale academie in Amsterdam, (1978-1981) gaf ik 12 jaar astrologie lessen aan mensen die via die bijscholing op het spoor van astrologie kwamen.
Het aantal ‘wel-denkende mensen’ dat een astroloog weet te vinden groeit met de jaren. Om dieper inzicht te krijgen in wat mensen bezighoudt, is de astroloog naast adviseur een steeds meer gewaarde gesprekspartner. De buitengewoon gefundeerde basis van astrologie en het feit dat je processen in de tijd kunt plaatsen spreekt mensen aan. Ook in coachings trajecten vanuit de werksituatie is het bespreken van de horoscoop een vast onderdeel.
Bettina is auteur van Pluto, planeet van de tijdgeest (2009) en Generaties astrologisch bekeken, een studie van 1930 -2040.