Lezing van Jan de Graaf: Ridderlijkheid en de romantische liefde
Als het om de liefde gaat dan kijk je als astroloog allereerst naar Venus. Die gaat immers over de erotiek. Als het over paarvorming gaat en binding, dan is de stand van de Maan in je horoscoop belangrijk. In deze lezing ga ik in op de rol van de Maan in de romantische liefde. We kijken naar het ontstaan ervan in de Riddertijd en de verering voor de heilige Graal. Altijd al was de Maangodin de Muze, de inspiratiebron voor dichters, kunstenaars en verliefde mensen. Hoe lees je nu de Maan op actuele romantische praktijken en verwachtingen, zoals dating?

 

 Jan de Graaf
Heeft een praktijk voor astrologie, reading en coaching. Hij is lichaamsgericht therapeut en docent / trainer intuïtieve ontwikkeling, waaronder healing en reading, het ‘lezen’ van energie. Daarnaast is hij schrijver van boeken over astrologie, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Zijn jongste boek heet: Mythen van de dierenriem – de verhalen die bij je sterrenbeeld horen. Meer informatie vind je op: www.inspiratiesite.nl

Lezing van Fokkelien von Meyenfeldt: Meerlingen en hun belang voor de astrologie
In 1994 neemt Rico Bulthuis, onder andere auteur van enkele boekjes over astrologie, in het blad Skepter afstand van de astrologie. De belangrijkste reden: zijn twee kleindochters lijken niets op elkaar, terwijl ze vier minuten na elkaar geboren zijn en een vrijwel gelijke horoscoop hebben. Heeft hij een punt?
Verschillen en overeenkomsten tussen meerlingen zijn meestal verrassend goed te verklaren uit de horoscoop: je kunt zien welk kind dominant is, of stil, of muzikaal etc., zonder dat je van te voren bent ingelicht over welk kind welke eigenschappen heeft. Maar er zijn ook gevallen waar verschillen astrologisch onverklaarbaar lijken. Daar ga ik dieper op in.
Soms moet je astrologie op de vierkante millimeter bedrijven, maar er zijn ook andere factoren die een rol spelen. Zo heeft het feit dat je opgroeit als een broertje en/of zusje binnen een meerling, grote invloed op je ontwikkeling. Verder komt aan de orde in hoeverre een kind zelf bepaalt wanneer het geboren wordt en wat de invloed is van een keizersnee.
In de workshop gaan we met horoscopen aan de slag. Je kunt grote verschillen tussen personen vinden door op kleine verschillen in de horoscoop te focussen. Waar moet je op letten en wat kun je (voorlopig) beter buiten beschouwing laten?

Fokkelien von Meyenfeldt (Kreeft 1947) begon zich in 1963 bezig te houden met astrologie. Ze heeft het vak uit boeken geleerd. In 1966 ging ze, naast haar studie en werk, onderzoek doen naar (astro)tweelingen. Verder geeft ze sinds 1967 lezingen en workshops astrologie en bouwde ze in 2004 haar website Astrocursus. Sinds haar pensioen als docent aan het hoger beroepsonderwijs diept ze haar meerlingenonderzoek verder uit.
Meer informatie staat op haar website: https://www.astrocursus.nl

Lezing van Tony de Moor: over De achtbaan van de zwarte lichten: hoe ze in beweging komen en wat ze teweegbrengen
Sommige mensen die zeggen wanneer het over de zwarte lichten gaat: ‘Het is zo zwart, kan het niet wat lichter?’ Mijn motivatie is om in het bewustwordingsproces van de zwarte lichten jullie mee te nemen van de achtbaan naar de start van een mandala, door middel van planeten, transits en progressies. ‘Hoe?’, is dan waarschijnlijk je eerste vraag. 
Als de achtbaan inzichtelijk wordt gemaakt door de werking van processen kun je die langzaam zien veranderen in een mandala. Dat inzicht kan komen door de vragen te stellen en te onderzoeken:
– Wat doet het met jezelf?
– Wat hoor je, wat zie je?
– Is het gemakkelijk voor je?
Is het moeilijk voor je?
Wat geeft het voor emoties?

In de workshop gaan we hiermee aan de slag en gaan we vanuit je eigen horoscoop die wandeling richting de mandala weergeven. We gaan ook actief aan de slag met de grondtoon, het grondakkoord en de cycli.

 Tony de Moor is geboren op 21 september 1957 in Bladel. In 1993 ben ik begonnen met astrologie vanuit interesse na een esoterische lezing. Vervolgens heb ik in 1996 de psychologische astrologie gevolgd bij Karen Hamaker-Zondag. Daarnaast ook de vierjarige opleiding van Jung gevolgd en een jaar Tarot. Dit waren mooie inspirerende en leerzame jaren, maar toch was het niet compleet. Daarom de opleiding zwarte lichten bij Aurora gevolgd en met succes afgerond. Mijn voortdurende belangstelling voor het emotioneel welzijn van mensen ligt ook aan de basis van mijn overige werkzaamheden als verpleegkundige.

Lezing van Floor Geenen: Drie-verdeling in de medische astrologie
Door middel van de opgedane inzichten in combinatie met de Universele Energie wordt er in de praktijk van Gaia-ABC ook therapeutisch met de Reiki-energie gewerkt. Via een unieke manier van combineren wordt er voor een andere energieverdeling bij de cliënten gezorgd waardoor het zelfgenezend vermogen in werking kan treden en balans ontstaat in lichaam en geest.
Bij zowel de lezing als de workshop die dit jaar in Oldenzaal gegeven wordt ligt de nadruk op de drie-verdeling die overal in te vinden is. Yin, Yang én de Kern, de verbinding die overal in te vinden is, in elke celkern en in elk onderwerp waar we mee te maken kunnen krijgen.
In iedere persoon staat de drie-verdeling, de samenwerking tussen onderbuik, hart en hoofd centraal en daarin vinden we weer alle astrologische verbindingen terug.
Daarnaast kijken we naar de connecties die gemaakt worden zodat de vier-verdeling in beeld komt en uiteraard waaieren we dan uit naar de zeven klassieke planeten waar we allemaal mee verbonden zijn. Ook komen de zeven chakra’s en hun verbindingen aan bod. Ook hier is een boek voor gecreëerd: 3 & 4 = Leven in Zeven.
De workshop draait om het zelf leren (h)erkennen van het fysieke en mentale aspect in de combinatie tussen horoscoop, de progressieve zon en de verbinding met chakra’s. Het is echt een werveling van informatie en koppelingen maken die stevige inzichten kunnen geven.

Floor Geenen
Floor Geenen (10 juni 1954, 18:10) is geboren in Den Haag. Nu alweer ruim 20 jaar intensief bezig met astrologisch therapiewerk in Waalwijk. Tijdens een sessie gaan we op zoek naar de kern van diverse klachten, deze kan astrologisch gevonden worden in de samenhang tussen de authentieke (ziels-)energie samen met het fysieke én psychologische aspect van de mens. Zoekend naar de kern van de mens is het boek De Caduceus Code uitgegeven.n.
Meer informatie staat op: www.gaia-abc.com en www.reikitalk.nl

Jan de Graaf: Workshop Medicijnwiel en Huizencirkel
We gaan aan de slag met de energie van het Zonnewiel, het medicijnwiel gevormd door de huizen van de horoscoop. Deze manier van werken is gebaseerd op de dagelijkse reis van de Zon langs de horizon. Onze biologische klok loopt hierin mee, ons waak- en slaapritme wordt er door bepaald. Elk dagdeel kent specifieke hormoonniveaus, verbonden met de stand van de Zon. Maar dus ook met de energie van de huizen!
Allerlei dagelijkse activiteiten, emotionele behoeftes en specifieke zielsverlangens komen tot uiting in de energie van de vier richtingen, het medicijnwiel waarin wij leven en werken en dat de basis vormt voor de huizen van de horoscoop.
Door je hierin te verdiepen ontstaat een vernieuwende manier om astrologie toe te passen.
We doen wat eenvoudige concentratie-oefeningen en wisselen met elkaar uit wat deze manier van werken ons oplevert.

 Jan de Graaf
Heeft een praktijk voor astrologie, reading en coaching. Hij is lichaamsgericht therapeut en docent / trainer intuïtieve ontwikkeling, waaronder healing en reading, het ‘lezen’ van energie. Daarnaast is hij schrijver van boeken over astrologie, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Zijn jongste boek heet: Mythen van de dierenriem – de verhalen die bij je sterrenbeeld horen. Meer informatie vind je op: www.inspiratiesite.nl

Lezing van Saskia van VlietHet zonnestelsel voorbij
Wij mensen zijn nieuwsgierige wezens en het verlangen naar kennis en vooruitgang brengt voortdurend nieuwe inzichten met zich mee. Pluto kunnen we verbinden met de collectieve gedrevenheid en de innerlijke urgentie om het verborgene te ontmaskeren. De technologische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om met onbemande ruimtevoertuigen en computergestuurde telescopen diep in het universum te kijken. Dieper te gaan dan dat we ooit voor mogelijk hebben gehouden. Toch blijft veel nog een mysterie en blijven we op de tast zoeken naar antwoorden en oplossingen voor onze vraagstukken.
De ontdekking van de Plutoïden, de dwergplaneten in het overgangsgebied van ons zonnestelsel (Eris, Sedna, Makemake enz.) lijkt het verlangen van Pluto om het verborgene te ontmaskeren nog meer in beweging te brengen. Veel mensen maken versnelt een persoonlijke ontwikkeling door. We verlaten onze comfortzone en we mogen bestaande patronen veranderen. Astronomische ontwikkelingen duwen ons (letterlijk) over de drempel van het zonnestelsel en we worden uitgenodigd om met andere ogen naar onze werkelijkheid te kijken. Tijdens deze lezing neemt Saskia van Vliet u in gedachte mee naar de rand van ons zonnestelsel, waar Pluto ons opwacht en ons door de tunnel naar de interstellaire ruimte loodst. Saskia zal spreken over de trans-Neptuniaanse hemellichamen: de Plutoïden.

Saskia van Vliet
heeft een astrologische praktijk in Grou-Friesland (Sterrentaal). Naast moeder van twee studerende dochters, drama-docent, astroloog en docent bij de opleiding Caelestis, schrijft ze artikelen en is zij auteur van het boek De Plutoïden, lichten van kosmische wijsheid. Behalve horoscoopduidingen (met de Plutoïden), kun je ook bij haar terecht voor astrologische opstellingen. Meer informatie over haar kun je vinden op haar website: www.sterrentaal.nl

 

Lezing van Martien Hermes: Het verborgen astrologisch instrumentarium
De ontdekkingen in de klassieke astrologie van de afgelopen 30 jaar heeft veel materiaal opgeleverd dat een nieuw en onverwacht licht werpt op het gereedschap in de geboortehoroscoop. Die ontdekkingen gaan bijvoorbeeld over welke factoren welke rol precies spelen in de horoscoopduiding.
Een relatief onbekend en in de vergetelheid geraakt instrument betreft de zogenaamde ‘terms’ (bounds, confines in het Engels). Een betere term hiervoor is ‘grensheer’ of ‘domeinheer’. Elk teken heeft een vijftal van deze grensheren toebehorend aan de klassieke planeten, met uitzondering van Zon en Maan.
Martien gaat in op de vraag wat hun rol is in de horoscoop. Wat dragen zij bij aan de duiding van een planeet die in een van hun domeinen staat? Wat kun je er mee? Het sleutelwoord daarbij is: ‘toetssteen’, d.w.z. aan welke norm, gedragsregels, maatstaf moet de planeet zich conformeren. Wat is de norm die geborene zelf stelt aan dit onderwerp? Welke gedragslijn? Niet de gebruikelijke tekenheer bepaalt die gedragslijn, maar de grensheer, die ‘begrenst’ hem. Dat is de echte ‘ruler’ van een planeet. Martien gaat in zijn lezing in op het hoe en wat van dit vergeten instrument in onze astrologische gereedschapskist.

Martien Hermes (1959) houdt zich sinds 1994 intensief bezig met het onderzoek naar klassiek astrologische bronnen en geeft regelmatig lezingen en workshops over de inzichten die hieruit voortvloeien, en beschreef ze in zijn boek Bewegen en Bewogen worden. De terugkeer van het Lot in de astrologie (2015). Martien produceert (Engelstalige) video’s over hellenistische astrologie op zijn YouTube kanaal met ondertussen meer dan 1000 volgers.
Onder de vlag ‘Epignosis, Deeper Into Astrology’ geeft Martien les op zijn Patreon kanaal waar hij een cursus ‘Aphesis met het pars van de Geest’ geeft en een studie naar het gebruik van het klassieke gelijke huizensysteem in combinatie met het hele-teken huizensysteem.