Han van Straaten:  Saturnus conjunct Pluto in 2020: oogsttijd

Ontmoetingen tussen de ‘grote’ planeten Saturnus en Pluto laten in de geschiedenis hun sporen na. In 1914 stonden beide planeten conjunct bij het begin van de Eerste Wereldoorlog. In 1947 vond de volgende conjunctie plaats in het proces van herindeling van de Europese grenzen na de Tweede Wereldoorlog. De derde Saturnus-Pluto-conjunctie was in 1982: economische recessie en oorlog. En dan staan we nu aan de vooravond van de volgende conjunctie begin 2020. Wat staat ons te wachten? Stephen Arroyo noemt transits van Saturnus en Pluto op radixplaneten oogsttijden, waarin we geconfronteerd worden met de resultaten van daden en gedachten uit het verleden. In het jaar 2020 zullen we hier persoonlijk en collectief getuige van zijn. In de lezing worden de achtergronden hiervan belicht.

In de workshop gaan we werken met de persoonlijke horoscoop. We inventariseren de archetypen van Saturnus en Pluto, zoals ze in de radix geplaatst zijn in teken, huis en met hun aspecten. We inventariseren welke opdracht in die plaatsing besloten kan liggen. Daarna bekijken we de actuele standen van Saturnus, Pluto en de centaur Chariklo (die in 2019 sterk verweven is met Pluto) en vergelijken die met de radix. Welke oogst ligt er mogelijk op je te wachten?

Han van Straaten (1949) is sinds 1998 als inspirator, astroloog-econoom en talentencoach met hart en ziel betrokken bij zijn werk. In persoonlijke en zakelijke consulten is zijn intentie om mensen tot een optimale performance te brengen. Bedrijfsastrologisch staan strategische vragen centraal: uitbreiding, sanering, bedrijfsbeëindiging. In zakelijke of persoonlijke coaching is volledige ontplooiing het doel. Activiteiten: astrologische studiedagen, artikelen en een astrologische e-nieuwsbrief. Als talentencoach begeleidt hij het vinden van de missie: datgene waarvoor je gekomen bent. Meer info staat op: https://www.astro-econoom.nl

Onze kinderen en het kind in ons; de horoscoop als leidraad
Een aantal van ons zullen kinderen hebben, maar we zijn in elk geval allemaal kind geweest. Als kind zijn we erg afhankelijk van en ontvankelijk voor onze omgeving en daarmee bepaalt deze omgeving veel van onze vorming. Patronen in onze familie, de gebeurtenissen tijdens de zwangerschap, de geboorte en onze jeugd hebben allemaal veel invloed op hoe wij ons gedragen in de wereld. De start van ons leven wordt vooral ingekleurd door anderen en het is aan ons om daar in de loop van ons leven ons eigen verhaal van te maken. Dit is lang niet altijd eenvoudig, vooral als deze omgeving niet goed aansluit bij ons eigen energiepatroon. Dan groeien we als het ware een beetje scheef en daar kunnen we veel last van hebben. De vraag is dan hoe we de regie van ons leven weer in eigen hand krijgen. Onze eigen horoscoop geeft informatie over al deze vroege invloeden. Diezelfde horoscoop wijst ons ook weer de weg naar onszelf, onze ware kwaliteiten en kracht. Hoe geven we onze kinderen een start mee om voorbereid te zijn op deze reis, maar ook hoe helen wij, als ouders, onze eigen scheefgroei. Hoe kunnen we onze kinderen, maar ook ons eigen innerlijk kind, de voedingsbodem geven die ze nodig hebben.

Engelien Hanzens is sinds 2006 op professionele basis bezig met astrologie middels consulten en opleiding. Eerder heeft ze een opleiding transpersoonlijke therapie gevolgd, waar veel aandacht was voor het innerlijk kind en de kwetsuren die het in de vroege jeugd heeft opgelopen. Later heeft ze zich ook verdiept in systemisch werk, met name de familiepatronen. Beide past ze toe bij haar consulten en in het onderwijs. Ze heeft een intensieve relatie met haar innerlijk kind en is moeder van twee dochters.
Meer informatie staat op: www.engelienhanzens.nl

Persephone, het archetype van de (on)afhankelijke vrouwIn de structurele astrologie worden ook de hypothetische planeten Persephone en Vulcanus gebruikt, collectivators van respectievelijk Venus en Mercurius. De visionaire astroloog Jean Carteret slaagde er halverwege de vorige eeuw in om beider positie te bepalen doordat hij hun werking herkende in de horoscopen van honderden bekende personen. Psychologisch staat Persephone, volgens de Griekse mythologie door Pluto naar de onderwereld ontvoerd, voor het groeiproces van elke vrouw van naïef meisje tot onafhankelijke vrouw. Voor man en vrouw beiden symboliseert ze het vermogen tot conflictbeheersing en open en onbevooroordeelde communicatie. Omdat Persephone op de nominatie staat om ontdekt te worden lijkt het zinvol om uitgebreider kennis te maken met haar positie in onze horoscoop. In de lezing beschouwen we haar mythe, haar stand in de horoscoop van iconen uit heden en verleden, haar positie in de hoekhuizen en de effecten van haar transits. In de workshop onderzoeken we hoe je haar kracht via je horoscoop kunt ervaren en activeren en hoe je haar kwaliteiten kunt toepassen als bijdrage aan de wereld van nu. Misschien hebben we deze kwaliteiten wel hard nodig in onze snel polariserende maatschappij!

Ine Hoeymakers

Tijdens mijn studie Culturele Antropologie kwam ik in contact met astrologie : het begin van een levenslange interesse. Ik werkte als hulpverlener bij de omroep en in de alternatieve hulpverlening en vanaf de jaren 80 tegelijk als astroloog en cursusgever. Na opleidingen in onder andere Gestalt, Psychosynthese en Hypno-, Gedrags- en Verbaaltherapie werk ik nu als hypnotherapeut. Vanaf 2000 leerde ik de Structurele Astrologie kennen : een eye-opener en een welkome aanvulling voor mijn lessen en consulten als astroloog. Meer informatie staat op: www.deruimte.info

Davison – combine: de synergie van samen zijn
In Solar Fire kan je kiezen voor de Davison Combine. Met haar nieuwsgierige Tweelingen-aard vroeg Zus Luyckx zich af wie mevrouw of mijnheer Davison dan wel zou zijn. Die nieuwsgierigheid bracht haar bij het boek Synastrie (1977) van Ronald Davison. In dit boek wijdt Davison 4,5 bladzijden aan zijn ‘uitvinding’ van de combine-horoscoop. Voldoende regels voor Zus om hier mee aan de slag te gaan.
Mona Riegger noemt in haar boek Handboek voor combine- en compositieduiding, Zielsverbanden in de relatiehoroscoop ene Heinrich Schiffmann die ook beweert de uitvinder van de combine-horoscoop te zijn. Zo werd bij Zus als gevolg van nieuwsgierigheid een nieuwe interesse geboren.
Van een combine-horoscoop kun je stellen dat het geheel meer is dan de som der delen. Het is een manier om twee horoscopen ‒ en dus twee levens ‒ samen te brengen in een nieuwe derde horoscoop.
Voor die nieuwe derde neem je het midden tussen de twee geboortedagen, -maanden, -jaren, -uren en -plaatsen. Je hebt op deze manier een volledig nieuwe horoscoop waar je alle technieken op kunt toepassen. Zus neemt je via deze midpoints in space mee naar haar kijk op het combine-verhaal.
Voor de workshop wil Zus zich graag overgeven aan de waan van de dag…

Zus Luyckx (Tweelingen van 1951) is al lang geen onbekende meer in de astrologische wereld. Zij was al enkele keren als spreekster op het congres in Oldenzaal. 
Door haar taken in het bestuur van de ASAS komt zij ook regelmatig in contact met het nieuwe en jonge – mogelijk aanstormend – geweld in astrologie-land. De contacten met deze jeugdigheid kenmerken haar Tweelingen-ziel.
Zus zet zichzelf in het kleine rijtje van de voorspellende astrologen en haar lijfspreuk is: ‘Eenvoud siert’. Deze eenvoud past zij toe in de interpretatie van de Dwads. Zij verstaat de kunst om met weinig woorden een heel duidelijke boodschap te geven via de haar zo geliefde Dwads. 

Louise Kirsebom (Denemarken)
Stundenastrologie: Problemstellungen erkennen – Lösungswege  suchen – Strategien entwickeln
Ein Stundenhoroskop wird typisch für den Augenblick berechnet, wenn eine konkrete Frage gestellt wird. Oder, wenn der Ratsuchende (mit einer noch unausgesprochener Frage) in die Praxis des Astrologen eintritt. Wie viele Zuhörer bereits wissen werden, hat die astrologische Tradition – einerseits die westliche, andererseits die östliche – eine (Un)Menge von Regeln zur Deutung der Stundenhoroskope überliefert.
Mir kommt es nicht auf Regeln an, sondern darauf, in wie fern das Horoskop die formulierte Frage oder Problemstellung wiederspiegelt, d.h. in wie fern ich überhaupt verstehe, worum es eigentlich geht (namentlich auf psychologischer Ebene). Z.B: Im Laufe eines Seminars fragt ein Teilnehmer: “Werde ich demnächst umziehen”? Meldung vom Horoskop: “Nein – nicht unmittelbar – hier geht es ja primär um eine Partnerschaft”! Er sagt dazu: “Ja, ich dachte, wenn ich jetzt geschieden werde, müsste ich umziehen”.
Für den Vortrag suche ich mir ein paar, nicht alltägliche,  Horoskope unter den überschriften, z.B. “Selbstmord”, “Sugarbabes, Sugarparents” (aktuelles Phänomen) und “Objects lost and Found” (typisch werden Schlüssel gesucht).

Ich bin Louise Kirsebom, 1951 in Schweden geboren und mit schwedischem Reisepass ausgestattet. Seit 1978 hauptberuflich Astrologin, lebe und arbeite seither mit meinem dänischen Partner Johan Hjelmborg, wir haben zusammen im deutschen  Sprachraum unzählige Kurse/Seminare gehalten (im bescheidenerem Rahmen auch im englischen und spanischen), hunderte von Artikeln und ein paar Bücher veröffentlicht: “Augenblicksastrologie” (Astrodata, 1987), “Zeichen und Planeten in der Hand” (Astrodata, 1991), “Merkur, Wesensglieder und Gestalten” (Astrodata 2000), “Das Konsultationshoroskop (Chiron Verlag 2006) und “Die Sonnenhäuser” (Chiron Verlag 2015)
Meer informatie staat op: http://www.stellium.dk/

Oude angst in een nieuw bestaan – over de dubbele werking van Pluto in onze incarnatie
In het algemeen ontstaat er een zekere huiver, zeker bij astrologen, als we praten over Pluto. Heer van de onderwereld, macht, dood en verderf. Een nader onderzoek wijst uit dat de meeste problemen rond Pluto ontstaan als we haar uitwerking in het aardse leven niet doorhebben.
Onbewust handelen vertroebelt de liefde om te leven. Dit ‘niet-wakker’ zijn manifesteert zich als schaduwkant van Pluto. Dezelfde paradox – liefde die in angst verschijnt – wordt bijvoorbeeld al pregnant beschreven in het Tibetaans Dodenboek. Mede aan de hand daarvan zal de schijnbare tegenstelling worden toegelicht. Als je beseft dat het Dodenboek eigenlijk het Grote Boek van Natuurlijke Bevrijding heet, dan geeft dat je al stof tot nadenken…

Workshop: Pluto – de planeet van liefde
In deze workshop werk je met je eigen horoscoop. Het onderzoek zal gaan naar je ervaringen met de essentiële liefdeskracht waaruit alles is voortgekomen. Pluto in de horoscoop en onze ervaringen ermee kunnen de weg van hart tonen op een manier die je misschien wel zal verbazen.
Geef bij aanmelding voor het congres je geboortegegevens door in geval je aan deze workshop wilt deelnemen. Handig voor mij voor de voorbereiding.

Dick van der Mark is al zo’n dertig jaar astroloog. Daarnaast is hij psychic reader. Verdieping in de I Tjing, de Westerse esoterie en de Dzogchen hebben zijn visie mede gevormd. Hij heeft een praktijk in Utrecht en hij is een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland, onder andere samen met Melanie Reinhart. Hij is de oprichter van Caelestis, School voor Astrologie, Bewustzijn en Spiritualiteit, een beroepsopleiding waarin astrologie, intuïtieve ontwikkeling en lichaamsbewustzijn worden gecombineerd. Tevens is hij voorzitter van de Astrologische Associatie.
Meer informatie staat op: www.caelestis.nl