Pluto, de donkere nacht van de ziel De positie in de radix van Pluto geeft aan waar je grootste groeimogelijkheden liggen door te transformeren. Pluto verstoort je gemoedsrust en dwingt je op je knieën. Hij ettert, zuigt, treitert, stalked, zeurt, weet niet van ophouden en komt altijd ongelegen. In deze lezing ga ik in op de mythologie van Hades om door te dringen tot de kern van deze oerenergie. Pluto als de donkere nacht van de ziel waar alles duister en uitzichtloos is. Pluto als de onverbiddelijke poortwachter die toegang geeft tot de ondergrondse schatkamer met diamanten. Hoe haal je het maximale uit een Pluto-transit? Door de aard van Pluto te doorgronden en door het mechanisme van transformeren te kennen. In de workshop gaan we een stap verder dan in de lezing. Via de ratio gaan we het onderbewustzijn binnen om informatie op te halen met de techniek van de geleide-meditatie. Deze techniek heeft een magische en kabbalistische achtergrond die naadloos aansluit op astrologie en het daarmee in een breder kader zet. De opgehaalde informatie passen we toe in je radix. Elodie hunting Ik ben ruim 25 jaar actief bezig met astrologie. Daarnaast heb ik een grote interesse voor mystiek, magie en kabbala. Met name de systematiek en de wetmatigheden die zichtbaar worden door al deze disciplines met elkaar te vergelijken leiden tot begrip van de Mens. Het denken is van grote waarde om tot een consistent besef van esoterie te komen. Meer informatie over staat op: www.horoscoopboek.nl

Het astrologisch kompas in relatie In elke liefdesrelatie is sprake van een zekere spanning die nu juist de aantrekkingskracht vormt tussen twee partners. Wij zoeken als het ware naar onze ander helft, naar de belichaming van onze anima of animus in de ander. Je wordt verliefd en ervaart het paradijs op aarde. Na verloop van tijd kan juist die spanning tot een bron van irritatie worden. In relatietherapie blijkt eigenlijk altijd dat de eigenschappen waar partners aanvankelijk zo door gecharmeerd waren later juist de grootste bron van ergernis kunnen vormen. Zij hield bijvoorbeeld van zijn joie de vivre, maar ergert zich nu aan zijn gebrek aan praktische inzet en hij hield van haar kordaatheid, maar ergert zich nu aan alle van hem gevraagde taken. Het gaat er dan om de spanning tussen deze energieën in een nieuw perspectief te plaatsen. We kijken daarvoor in de horoscoop naar de spirituele dimensie, naar de zwarte lichten en de maansknopen, om te onderzoeken wat voor elke partner in relatie essentieel is en hoe de spanning daarin opgenomen kan worden. In deze workshop wordt dit verder uitgewerkt aan de hand van de horoscopen van twee partners en vervolgens kunnen deelnemers eigen voorbeelden onderzoeken. Carla Kerklaan is werkzaam als spiritueel astroloog en als psycholoog. Zij heeft een praktijk in Vorden (GLD) en een locatie in Bleiswijk (ZH) waar zij astrologische consulten en therapiesessies geeft. Carla heeft zich verdiept in de grondslag van de spirituele astrologie en de connectie die deze vertoont met de Chinese alchemie. Zij beschikt over een rijke ervaring aan onderzoek en duidingen. Zij heeft drie boeken over spirituele astrologie en diverse artikelen geschreven. Carla verzorgt lezingen, workshops en bezinningsdagen. Meer informatie staat op: www.kernwerk-astro.nl

In feite zijn er geen conflicten: het afweersysteem en astrologie Honderden keren op een dag zegt ons fysieke afweersysteem ‘ja‘ of ‘nee’ tegen ‘indringers’, zoals bacteriën, virussen, voeding, kou, warmte, enzovoort. Vele keren per dag worden wij voor de keuze gesteld: doe ik dit ‘ja’ of ‘nee’; spreek ik me uit ‘ja’ of ‘nee’; laat ik iemand binnen ‘ja’ of ‘nee’, enzovoort. De keuze tussen ‘ja’ of ‘nee’ wordt, als het goed is, bepaald door zelfkennis: is dit wel of niet gezond voor mij; is dit wel of niet voedend voor mij; past dit bij hoe ik wil leven of niet. Op het moment dat we ‘ja’ zeggen terwijl we ‘nee’ willen, roepen we een innerlijk conflict op. Hiermee verzwakken we ons fysieke afweersysteem en zijn dan vatbaar voor bijvoorbeeld infectieziekten. Met behulp van de klacht kunnen we echter ontdekken welk conflict we in het dagelijkse leven ervaren en daar dan iets aan doen, waardoor wij ‘genezen’ en ons afweersysteem wordt opgekrikt. In de lezing gaan we hier dieper op in en leggen we de verbinding met de astrologie. In de workshop maken we dit persoonlijk en gaan we bekijken hoe ieder van ons ‘zich verweert’. Karin Klopmeijer In 1985 ben ik met astrologie begonnen en al snel daarna verloor ik óók mijn hart aan de medische astrologie door het volgen van de opleiding aan de Vakschool voor Medische Astrologie ‘Asclepios’. In Assen had ik mijn eigen Astrologische Vormingscentrum ‘Persephone’ tot ik eind 2005 naar Arnhem en begin 2009 naar Middelburg verhuisde. De relatie ‘Zeeland – astrologie’ is een moeizame, maar de (medische) astrologie is gelukkig nog steeds aanwezig in mijn leven – zij het op veel bescheidener schaal. Het is nog steeds mijn grote passie! Meer informatie staat op: www.karinklopmeijer.nl

Lecture: Soul Memory: the Uranus archetype as a symbol of deep memory
In this talk Mark will explore the archetype of Uranus as a symbol of transpersonal memory. Uranus will be seen as the higher octave of Mercury and as revealing an aspect of the memory that the person was carrying with them as they were born into this life and their birth-chart. Mark will show how understanding this realm of the natal chart can inspire deep transformation within people. The talk will be illustrated with examples from Mark’s mentoring work.

Workshop: Astrology and Healing
In this workshop Mark will explore the natal chart as a symbolic portal to our energetic being or Soul. Mark will explore the Outer planets as symbols of transpersonal memory and meaning and look at the way they condition the Inner planets and the Nodes of the Moon as representative of personal evolution. Mark will show how this perspective can promote healing and transformation. The workshop will be illustrated with examples from Mark’s extensive client work.

Mark Jones is an Astrologer, Psychosynthesis Therapist and Hypnotherapist working with clients and students all over the world. Mark’s first book explains his approach; Healing the Soul: Pluto, Uranus and the Lunar Nodes. Mark’s second book; The Soul Speaks: the Therapeutic Power of Astrology explores the transformative power of the natal chart reading. Mark has an interview in TMA and chapters in Dialogues, Astrology: the New Generation, Transpersonal Astrology, and Insights into Evolutionary Astrology.
Meer informatie staat op: www.plutoschool.com

Cheiron over en weer tussen Vissen en Ram: spirituele genezing voor de uitverkorene
In april 2018, na zeven jaar in Vissen, komt Cheiron in Ram, maar vanaf eind september 2018 zal Cheiron opnieuw voor enkele maanden in Vissen vertoeven. We beginnen met een inleiding tot de symbolische betekenissen van Vissen, Ram en Cheiron. Om een idee te krijgen van wat we nu kunnen verwachten, analyseren we historische gebeurtenissen in gelijkaardige periodes: 1968, met de studentenprotesten in heel Europa; 1918, met het einde van Eerste Wereldoorkog en de opkomst van het communisme. De laatste zeven jaar, met het Uranus-Pluto-vierkant in hoofdtekens, heeft Cheiron het collectieve onbewuste hard bewogen. Van het diepe Vissen-water zijn thema’s als kracht van het geloof, de toekomstvisies van politieke partijen, samen met pijn, onzekerheid en machteloosheid naar boven gekomen. Met Cheiron in Ram zullen mensen nieuwe projecten die met deze thema’s verbonden zijn, met een vurige stijl initiëren.

Tijdens de workshop bekijken we wat deze overgang in de persoonlijke horoscopen van de aanwezigen kan betekenen. Speciale aandacht zullen we schenken aan de mensen die oud genoeg zijn om reeds een hun eerste Cheiron-terugkeer mee te maken (voor 1978). Ram is over durven doen, vurig en enthousiast nieuwe projecten starten, en Cheiron heeft te maken met de tegenstelling materieel/lichamelijk en spiritueel/cultureel. We zullen bekijken welke mogelijkheden er bestaan om deze ingrediënten op een positieve manier in ons leven te integreren.extensive client work.

Dragana Van de moortel-Ilić werkt al bijna dertig jaar als astrologische consultante, coach en lesgeefster. Zij heeft haar eigen astrologische school (driejarige opleiding) in Gent, België, en werkt als mentor voor de Faculty of Astrological Studies in Londen. In 2016 heeft zij een Master in Culturele astronomie en astrologie van de universiteit Wales, GB, gehaald. Haar thesis was over kosmologische elementen in Servische middeleeuwse fresco’s. Meer informatie staat op: www.dragana-vdm-ilic.com

www.astrovdm.com

Hele tekenhuizen – de moeder van alle huizensystemen
De herontdekking van de Grieks-Hellenistische astrologie onder leiding van Robert Schmidt (Project Hindsight) bracht aan het licht dat astrologen uit die tijd gebruikmaakten van twee huizensystemen: de twaalf huizen bestaande uit de twaalf tekens, met daarin de graad van de ascendant als cusp (het gelijke huizensysteem).

Schmidt spreekt van een ‘topisch’ huizensysteem (hele tekenhuizen) en een ‘dynamisch’ huizensysteem (cusphuizen).

  1. Het hele-teken-huizensysteem gebruikt een huis om informatie te krijgen over specifieke onderwerpen in het leven. Deze term is afgeleid van het Griekse woord ‘topos’ dat ook in het Engels als ‘topic’ (onderwerp) bekend staat.
  2. Het dynamische cuspsysteem (de graad van de ascendant in elk teken) gebruikt een (teken=)huis om informatie te krijgen over de kracht van planeten die zich er eventueel in bevinden.

Anders dan bij hedendaagse huizensystemen verwijst dit cuspsysteem naar de kracht/impact van de sterren en planeten, terwijl de hele-teken-huizen naar het onderwerp verwijzen, naar een thema. Dat zijn twee (hele) verschillende dingen.

Martien zal met voorbeelden laten zien dat het hele teken huizensysteem een grote impact heeft op de werkzaamheid van planeten in de geboortehoroscoop. Het plaatst hun kracht en impact op geborenes leven in een nieuw licht.

Martien Hermes

Houdt zich sinds 1994 intensief bezig met het onderzoek naar klassiek astrologische bronnen en geef regelmatig lezingen en workshops over de inzichten die hieruit voortvloeien. Hij schreef (2015) ‘Bewegen en Bewogen worden. De terugkeer van het Lot in de Astrologie’.

Martien geeft consulten, cursussen, lezingen en workshops over klassieke astrologie in Nederland, België en Duitsland. Hij verzorgt de module Astrologie als Platoons-Hermetisch-Jungiaans practicum aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Meer informatie op: www.martienhermes.com